مدیر امور مشتریان با شما تماس خواهد گرفت و درباره خدمات خاص موردنیاز شما و خواسته‌ها و نیازهای مربوط به محصول مانند برندینگ و استانداردهای مربوطه به شما مشاوره خواهد داد.

همراه دوستان خود به اشتراک بگذارید: