تماس با ما:

ما به شما نزدیک هستیم فقط کافیست سلام کنید، مردد نباشید و با ما تماس بگیرید.

آدرس: 

استان ججیانگ، شهر ایوو، خیابان شانگ چانگ، مجتمع تجاری بین المللی شوگوانگ،طبقه هشتم، دفتر شما 806

شماره تماس دفتر:

  8657985230020+

ایمیل:

info@pamikaTrade.com

_________________________________________

سوال خود را ارسال کنید:

تماس با ما