در این مرحله اگر از کیفیت نمونه و نرخ‌نامه ما راضی باشید سفارش را تأیید می‌کنید.

همراه دوستان خود به اشتراک بگذارید: