ما پس از سالها واردات از کشور چین و کسب تجارب و در ک عمیقی از موانع, چالشها و مشکالت این کار, شرکت خدمات تجاری پامیکا ر ا در سال 2012 در شهر ایوو: یکی از مراکز مهم تجاری چین , با هدف بسیار ساده و مشخص آسان سازی کار برای واردکنندگان از کشور چین تاسیس کردیم. اکنون با بیش از ده سال تجر به و تالش مستمر و تشکیل یک تیم متخصص و متعهد, طیف وسیعی از خدمات مدیریت زنجیره تامین مانند منبع یابی, مدیریت تامین کنندگان, توسعه محصول, برندینگ , بازرسی کیفیت, انبارداری و حمل و نقل را به طور اختصاصی بر اساس خواسته ها و نیازهای هر کدام از مشتریان مان ارائه میدهیم.

همراه دوستان خود به اشتراک بگذارید: