9 .دریافت اجناس و بازخورددهی

هنگامی که اجناس تان را دریافت کردید به ما بگویید که آیا از آنها راضی هستید یا خیر و در صورت وجود هرگونه مشکل به ما اطلاع بدهید.

همراه دوستان خود به اشتراک بگذارید: