ما در مراحل پیش از تولید، در حین تولید و پیش از ارسال اجناس تست‌های کنترل کیفیت استاندارد را بر اساس ملزوماتی که شما تعیین کرده‌اید انجام می‌دهیم و گزارش آنها را برای شما ارسال می‌کنیم.

همراه دوستان خود به اشتراک بگذارید: